Wat is een WIA uitkering?

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is een uitkering die u kunt aanvragen nadat u bijna 2 jaar ziek bent. Bij deze uitkering wordt er gekeken in hoeverre u nog in staat bent te werken.

De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen:

  1. IVA - Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeids Ongeschikten.
    Dit is een uitkering voor mensen die volledig zijn afgekeurd om te kunnen werken.

  2. WGA -  Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
    Dit is een uitkering voor mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken. 

Bij de WGA regeling zijn er drie varianten: 

  • U krijgt een loongerelateerde uitkering nadat u 2 jaar ziek bent geweest. De uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

  • De loonaanvullingsuitkering is een aanvulling op het loon dat u verdient. Meestal krijgt u deze uitkering na de loongerelateerde uitkering. Het is hierbij belangrijk dat u werkt voor zover dat nog mogelijk is.

  • De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Er wordt geen rekening meer gehouden met wat u vroeger verdiende.

Voor de hoogte van deze uitkeringen kunt u terecht op de website van het UWV