Wat is een Toeslagpartner?

Een toeslagpartner is iemand met wie u samen een toeslag aanvraagt (zoals zorgtoeslag of huurtoeslag). Meestal is dit degene met wie u getrouwd bent of samenwoont. Als u een toeslagpartner heeft, dan worden zijn of haar inkomsten ook meegeteld in de berekening van de hoogte van de toeslag. U kunt hierbij maar één toeslagpartner hebben.

Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan is dat uw toeslagpartner. Wanneer deze situatie niet voor u van toepassing is, dan kan ook iemand anders die op hetzelfde adres staat ingeschreven uw toeslagpartner zijn. Hierbij moet u wel voldoen aan één van de volgende voorwaarden (in volgorde van belangrijkheid):  

1. U heeft een huisgenoot als fiscale partner aangewezen voor de inkomstenbelasting.

2. U heeft bij de notaris een samenlevingscontract afgesloten met een huisgenoot.

3. U heeft samen een kind.

4. Eén van u heeft een kind van de ander erkend.

5. U leeft samen met iemand die vorig jaar ook al uw toeslagpartner was.

6. U bent pensioenpartners.

7. U heeft samen een koopwoning en u bent samen aansprakelijk voor de hypotheek.

Soms komt het voor dat u niet aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet, maar dat u toch een toeslagpartner heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als u samenwoont met een broer, zus, vriend of vriendin. U moet dan wel samen langer dan zes maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan. U moet daarbij een gezamenlijke huishouding hebben en allebei achttien jaar of ouder zijn.  

Uw kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders kunnen nooit een toeslagpartner van u zijn. Als u daarnaast met uw broer of zus bij uw ouders inwoont, dan kan er tussen u en uw broer of zus ook geen sprake van een toeslagpartner zijn.